1. Internetveikala lietošanas noteikumi
  1. Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.vinoga.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.
  2. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.vinoga.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.
  3. Termini
   1. Vīnoga.lv– tiešsaistes tirdzniecības vietas vinoga.lvīpašnieks ir SIA "Vīnoga.lv", reģistrācijas Nr. 40103213927, juridiskā adrese: Baznīcas iela 39A-1 Rīga, LV-1010, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem;
   2. Klients– fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces www.vinoga.lv, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Vīnoga.lv;
   3. VĪNOGA.LV- tiešsaistes tirdzniecības vieta www.vinoga.lv, ko klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
   4. Piegāde- klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi laika posmā 8-22, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
   5. Piegādes paka– iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā;
 2. Pasūtīšana
  1. Klients var izmantot VĪNOGA.LV pakalpojumus tikai tad, ja ir reģistrējies. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.
  2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piegādes brīdī nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu Klienta pilngadību un tiesības iegādāties alkoholiskos dzērienus.
  3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
  4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu VĪNOGA.LV sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.
 3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas
  1. Preču cenas VĪNOGA.LV ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
  2. Papildus cenai, ja pasūtījuma summa nesasniegs 5 EUR, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00EUR.
  3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas VĪNOGA.LV maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.
  4. Pēc pasūtījuma saņemšanas VĪNOGA.LV nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.
 4. Produktu apkopošana un piegāde
  1. VĪNOGA.LV cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ VĪNOGA.LV negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.
  2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī. VĪNOGA.LV piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:
   1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
   2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. VĪNOGA.LV vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.
  3. VĪNOGA.LV spēs sekmīgi piegādāt produktus, klientam, ja:
   1. saņēmējs pēdējās 14 dienu laikā nav atgriezies no ārzemēm;
   2. saņēmējs nav bijis kontaktā ar citām personām, kas potenciāli var būt inficētas ar Covid-19 vīrusu;
   3. saņēmējs nav starp personām, kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās;
   4. saņēmējs, jaunāks par 25 gadiem, apņemas piegādes brīdī uzrādīt kurjeram personas apliecinošu dokumentu bez iepriekšēja uzaicinājuma, kā to paredz LR likumdošana.
  4. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, VĪNOGA.LV var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.
  5. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu.Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas piegādes brīdī sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, produkti paliks pie piegādātāja.
  6. Interneta vietnē www.vinoga.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti:
   1. Gadījumos, kad interneta vietnē www.vinoga.lv pasūtīto preci, Klients apmaksā un saņem Baznīcas ielā 39A-1, Rīgā, tiek izsniegti šādi preces iegādi apliecinoši dokumenti:
    1. Kases čeks;
    2. Preču pavadzīme.
   2. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
  7. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
   1. Saņemot pasūtīto preci www.vinoga.lv veikalā Baznīcas ielā 39A-1, Rīgā – Klienta paraksts uz dokumenta;
   2. Saņemot pasūtīto preci ar piegādi – ar Klienta paraksts uz dokumenta.
  8. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 4.6.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
  9. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu, taču adresē nav neviena, kas varētu saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Vīnoga.lv ir jāatgriež pasūtījums, Klientam ir pienākums apmaksāt piegādes izdevumus.
   1. VĪNOGA.LV dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts. VĪNOGA.LV neuzņemas nekādu atbildību, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.
 5. Kvalitātes garantija un atbildība
  1. Produkti, kas attēloti www.vinoga.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.
  2. Par visu VĪNOGA.LV produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. VĪNOGA.LV ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.
 6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties
  1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, par to izmantošanu nekavējoties informējot Vīnoga.lv Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos VĪNOGA.LV izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.
  2. VĪNOGA.LVir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces, ir jānogādā atpakaļ VĪNOGA.LV veikalā, no kura tika veikta piegāde. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.
  3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, VĪNOGA.LV patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.
  4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie VĪNOGA.LV ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un VĪNOGA.LV noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. VĪNOGA.LV patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.
 7. Pasūtījuma atcelšana
  1. Nopietnu apstākļu gadījumā, VĪNOGA.LV var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, VĪNOGA.LV atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.
 8. Klientu apkalpošana
  1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos VĪNOGA.LV, sazinieties ar mums darba laikā 09:00-18:00 pa telefonu +371 22822544 vai e-pastu: vinoga@vinoga.lv
 9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana
  1. VĪNOGA.LVvar vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.
  2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam un visi strīdi pakļauti izskatīšanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.
  3. Ja Klients uzskata, ka VĪNOGA.LV ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
  4. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
  5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.vinoga.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Vīnoga.lv”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Vīnoga” un trešajām personām.
 10. Datu apstrāde un aizsardzība
  1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par VĪNOGA.LV piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.